Kościół

Ofiarować siebie - z miłości

Siedlce Śr. 03.02.2021 10:03:24
03
lut 2021

Możemy być światłem dla świata na tyle, na ile ofiarujemy się Bogu. Osoby życia konsekrowanego wiążą swoje życie tylko z Nim – powiedział biskup siedlecki Kazimierz Gurda w homilii na święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego.

Świece, z którymi wierni przychodzą tego dnia do kościołów, to znak Chrystusa, który ofiarowany Bogu został nazwany światłością dla świata pogrążonego w grzechu. To także przypomnienie, że i my jako ochrzczeni, mamy być nosicielami Jego światła w świecie. – Tajemnica obecności Chrystusowego światła w sercu człowieka łączy się z tajemnicą ofiarowania siebie Bogu. Jesteśmy światłem na tyle, na ile się Jemu oddajemy. Jezus w wszystkich sytuacjach ziemskiego życia oddawał się Ojcu i pozostawał mu wierny. Jego życie jest odpowiedzią na wszystkie pytania, jakie człowiek stawia próbując zrozumieć siebie i innych. Oddanie, ofiarowanie siebie Bogu jest jednym z podstawowych aktów wyrażania wiary. W tym zaufaniu zawiera się też miłość do osoby, której swoje życie się oddaje – powiedział biskup Gurda.

Święto Ofiarowania Pańskiego jest dniem, w którym Kościół zwraca oczy i serce ku osobom życia konsekrowanego. Osoby takie rezygnują dla Chrystusa z życia rodzinnego, wiążą się tylko z Nim. Biskup siedlecki przypomniał, że istnieje wiele form życia konsekrowanego: zakony kontemplacyjne, zgromadzenia czynne, instytuty życia konsekrowanego, instytuty świeckie, formy indywidualne (stan dziewic i wdów), życie pustelnicze. Wszystkie te formy istnieją w naszej diecezji: – Dziękujemy za to, że są kobiety i mężczyźni, którzy oddają się Bogu do dyspozycji, aby wypełnić to, co On uważa za potrzebne i właściwe w życiu Kościoła i świata. Cieszymy się z ich modlitwy i posługi. Modlimy się o nowe powołania do życia konsekrowanego, choć jest ich mniej niż dziesięć czy dwadzieścia lat temu. Świat dziś Boga nie uznaje i nie wierzy w Jego obecność, opiekę i miłość. Ale jesteśmy pełni ufności, że sprawy boże nie zależą tylko od człowieka. Pan Bóg powołuje i daje wytrwałość w realizacji powołania. On troszczy się o swój Kościół i nie pozwoli mu zginąć.

Biskup Gurda wezwał też, by w święto Ofiarowania wszyscy – zarówno żyjący w rodzinach, jak i prowadzący życie konsekrowane – pomyśleli o swoim oddaniu Bogu, na nowo powierzyli Mu swoje życie i byli nosicielami Jego światła w świecie.
AB/DW
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Adam Białczak
+48.500187558

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.