Kościół

Katedra: Promocja ministrancka

Siedlce Wt. 22.06.2021 12:52:34
22
cze 2021

36 ministrantów zostało promowanych na kolejny stopień formacji ministranckiej w parafii katedralnej w Siedlcach. Uroczystość miała miejsce 20 czerwca i odbyła się pod przewodnictwem ks. proboszcza Dariusza Mioduszewskiego. „To bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego ministranta, do którego przygotowuje się przez cały rok uczestnicząc w zbiórkach i wypełniając dyżury” - pisze w relacji opiekun ministrantów ks. Tomasz Koprianiuk.

W parafii katedralnej formacja ministrancka przebiega w sposób etapowy, poprzez pracę w grupach. Każdego roku zawiązuje się grupa kandydatów, która ma swoje osobne spotkania wprowadzające w posługę ministrancką. Podobnie pozostałe grupy jak ministranci młodsi, choraliści, ministranci światła, księgi i ołtarza mają swoje spotkania. Owocem tych spotkań jest decyzja o przejściu na kolejny stopień - czyli tak zwana promocja.

Promocja odbyła się pod przewodnictwem ks. proboszcza Dariusza Mioduszewskiego. Ks. Proboszcz przyjął na początku prezentowanych kandydatów na poszczególne stopnie, a następnie w specjalnej modlitwie nad kandydatami ustanowił ich ministrantami w nowych stopniach. Po błogosławieństwie strojów ministranckich odbyły się obłóczyny, a więc nałożenie komż, peleryn i alb, jak również zmiana kolorów pasków.

W tym roku promocja miała miejsce dość późno, ze względu na pandemię. Nie mniej dobrze się stało, bo w odwiecznych planach Bożych została złączona ona z uroczystą Eucharystią, sprawowaną przez neoprezbitera ks. Grzegorza Góraja. Ks. Grzegorz czynnie włączał się w pracę z ministrantami podczas swojej praktyki diakońskiej w naszej parafii. Na zakończenie Eucharystii całej służbie liturgicznej udzielił uroczystego błogosławieństwa.

Opiekunami grup ministranckich są ks. Tomasz Koprianiuk oraz ks. Marcin Wesołowski. Od września pałeczkę opiekuna po ks. Tomaszu przejmie ks. Krystian Bajkowski, mianowany przez Bpa Kazimierza wikariuszem parafii katedralnej od 1 lipca br.

„Mamy nadzieję, że nowopromowani ministranci podejmą służbę przy ołtarzu z jeszcze większą gorliwością. A kolejne lata przyniosą katedrze nowe zastępy chłopców chętnych do służby ministranckiej. Wszystkim, którzy zostali promowani na kolejne stopnie serdecznie gratulujemy. Składamy serdeczne podziękowania kochanym Rodzicom, bez których pomocy nie mielibyśmy takiej licznej grupy ” - napisał ks. Tomasz Koprianiuk.MJa [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Monika Jabłkowska
+48.512111737

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.