Kościół

Biskup Ignacy Świrski nie tylko mówił o miłości i miłosierdziu, ale i nimi żył...

Siedlce Pon. 25.01.2021 18:02:17
25
sty 2021

W intencji beatyfikacji Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego, 25 stycznia w siedleckiej katedrze sprawowana była uroczysta Msza św. Eucharystii przewodniczył ks. Mariusz Świder, postulator procesu beatyfikacyjnego biskupa siedleckiego.

W homilii kapłan wskazał na podobieństwa, jakie łączą św. Pawła i biskupa Ignacego Świrskiego. „Widzimy tę miłość i zatroskanie zarówno w osobie Bpa Ignacego Świrskiego jak i w osobie św. Pawła. Obydwaj miłość do Boga przekuwali na miłość do drugiego człowieka. Tutaj odnajdowali Boga żywego. To była czysta Ewangelia” - podkreślał ks. Świder.

 

Kapłan zwrócił też uwagę, że hierarcha prezentował wzór życia prowadzącego do świętości. Zaznaczył, że biskup Ignacy Świrski nie tylko mówił o miłości i miłosierdziu, ale i nimi żył. Przypomniał, że  niczym miłosierny samarytanin - niósł wsparcie i nadzieję ubogim materialnie i duchowo.

 

Kapłan porównując św. Pawła i Bpa Świrskiego zacytował m.in. fragment Drugiego Listu do Koryntian o zatroskaniu o ubogich a także List Pasterski z okazji XXI TYGODNIA MIŁOSIERDZIA z 1 października 1965 jaki wystosował do wiernych Biskup Ignacy Świrski. Oto fragment listu : „Ubodzy bardzo się różnią pod względem swoich koniecznych, niezbędnych potrzeb: jednemu brak kawałka chleba, drugiemu obuwia czy ubrania, trzeciemu węgla, czwartemu usługi, piątemu pociechy itd. itd.Potrzeby ubogich są tak liczne, że tu nie sposób ich wyliczyć i nie ma najmniejszej potrzeby wyliczania ich. Potrzeba tylko do tego ubogiego się zbliżyć z sercem otwartym
i duszą szeroką, a miłość sama pouczy nas i podyktuje nam, co tu jest  do zrobienia. Tu nie potrzeba mądrości, tu trzeba mieć tylko dobre chęci. Potrzeby ubogiego same rzucają się nam w oczy, same mówią o sobie, same wołają i krzyczą głośno nawet wtedy, gdy usta ubogiego są zamknięte.To nie jest problem tylko ekonomiczny – to nie jest problem tylko chleba,
gdyż „nie samym chlebem żyje człowiek” (Łk 44). Ten problem sięga głębiej, on sięga nie tylko do naszej kieszeni, lecz przede wszystkim do naszego serca, czyli do naszej miłości. Ubogiego trzeba nie tylko wspierać, ale i kochać.

To jest taki problem, który tylko miłość potrafi rozwiązać, ta wielka, ofiarna, wszystko ogarniająca miłość. Gdy tej miłości zabraknie, żadne ustroje społeczne czy ekonomiczne nie potrafią temu zaradzić” przytoczył list Bpa Świrskiego, ks. Mariusz Świder.

 

Postulator prosił także o modlitwę, aby Pan Bóg pozwolił, kościołowi siedleckiemu doczekać wyniesienia na ołtarze Biskupa Siedleckiego Ignacego Świrskiego. 

 

Msze św. w intencji beatyfikacji biskupa Ignacego Świrskiego sprawowane są każdego 25 dnia miesiąca o godz. 12.00. Eucharystii przewodniczą kapłani oficjalnie włączeni do trybunału powołanego w sprawie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego, albo osobiście postulator procesu.


Warto także zauważyć, że po prawej stronie katedry siedleckiej znajduje się postument, na którym umieszczony jest wizerunek Biskupa Ignacego Świrskiego. Została tam umieszczona także Księga Łask i Próśb za wstawiennictwem Sługi Bożego a także obrazki z modlitwą do Biskupa Ignacego Świrskiego i książeczki o jego osobie.

 

Także intencje modlitewne za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego można składać na stronie: http://diecezja.siedlce.pl/biskup-swirski/skrzynka-intencji/

 

MJa [ja]

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Monika Jabłkowska
+48.512111737

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.